RSS
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Phim Hong Vo Tam Thap Nhi Online

Xem Phim Cap 3

Xem-Phim-Hong-Vo-Tam-Thap-Nhi-Online

Xem-Phim-Hong-Vo-Tam-Thap-Nhi-Online

Phim cổ trang, võ thuật, hài Hồng Kông 2010: Phim Hồng Võ Tam Thập Nhị online
Phim Hồng Võ Tam Thập Nhị, với các diễn viên nổi tiếng:Mã Đức Chung, Tạ Thiên Hoa, Trần Kiện Phong, Từ Tử San,Giang Nhược Lâm
Đạo diễn: Huỳnh Vỹ Thanh
Thể lọai: Phim cổ trang, võ thuật, hài
Sản xuất: Hồng Kông
Năm: 2010
Xem giới thiệu chi tiết phim cổ trang, võ thuật, hài Hồng Kông 2010: Phim Hồng Võ Tam Thập Nhị online:

Phim & Download Phim Online

Lịch sử về Hồng Vũ năm 32 là năm Minh Thành Tổ Chu Đệ (Joe) lên làm vua, truớc đó Hồng Vũ năm 31 là Chu Nguyên Chương, chết để ngôi lại cho ciháu là Chu Doãn Văn, kô nhường ngôi cho con. Chu Đệ là con thứ 4, kô phục đứa cháu, nên âm mưu xoán ngôi. Nội chiến kéo dài 3 năm thì Chu Đệ chiến thắng.
Trong số cận tướng của Chu Đệ, có Mã Tam Hòa. Là một cậu bé thông minh hiếu học, Tam Hòa được nạp vào dinh Chu Đệ và năm 13 tuổi được thiến để thành thái giám, tham gia mọi thăng trầm trong sự nghiệp quân sự rồi chính trị của Chu Đệ. Sử sách Trung Hoa gọi ông là “Tam bảo Thái giám”, tên Trịnh Hòa là do Minh Thành tổ đặt cho.


0 comments:

Post a Comment