RSS
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Phim Thap Nhi Sinh Tieu Truyen Ky Online

Xem Phim Cap 3

Xem-Phim-Thap-Nhi-Sinh-Tieu-Truyen-Ky-Online

Xem-Phim-Thap-Nhi-Sinh-Tieu-Truyen-Ky-Online

Phim thần thọai, võ thuật Trung Quốc 2010: Phim Thập Nhị Sinh Tiếu Truyền Kỳ online
Phim Thập Nhị Sinh Tiếu Truyền Kỳ, với các diễn viên nổi tiếng: Dương Mịch, Trần Hạo Dân, Quách Phẩm Siêu, Lý Mạn
Đạo diễn: Trình Lực Đống
Thể lọai: Phim thần thọai, võ thuật
Sản xuất: Trung Quốc
Năm: 2010
Xem giới thiệu chi tiết phim thần thọai, võ thuật Trung Quốc 2010: Phim Thập Nhị Sinh Tiếu Truyền Kỳ online:

Phim & Download Phim Online

“Thập nhị sinh tiếu truyền kỳ” tập trung nói về các con giáp chuột, trâu, hổ, thỏ,… “Thập nhị sinh tiếu” trong dân gian luôn giúp đỡ những người yếu đuối, trừng trị kẻ ác, hành thiện cứu lê dân bách tính, bảo vệ hòa bình và hạnh phúc của con người, cuối cùng được ghi nhớ như những vị thần thánh. Họ được người đời miêu tả “dũng trừ tam hại”, “nghĩa bạc vân thiên”, “thiên lý tầm mẫu”, “cứu trợ tai dân”…


0 comments:

Post a Comment